top of page

Verantwoording

Praktijk SiriusJ draagt geen verantwoordelijkheid voor mogelijke uitwerkingen na, tijdens sessies/consulten, cursus e.d.

De consulten/sessies/cursus vinden plaats vanuit een professionele deskundigheid en vanuit een holistische benaderingswijze (lichaam, ziel en geest).

Advies gegeven in consulten dient dan ook ter bewustwording, op weg naar heelheid.

De keuze om dit advies te volgen ligt bij de cliënt zelf.

De cliënt blijft eindverantwoordelijk voor zichzelf en zijn/haar leefstijl.

Disclaimer en Voorwaarden

1. Praktijk SiriusJ is de uitgever van deze website.

Deze disclaimer is van toepassing op elke webpagina van deze site.

Door een of meer webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

2. Praktijk SiriusJ spant zich in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren.

Desalniettemin kan het voorkomen dat de inhoud niet helemaal klopt of onvolledig is.

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Praktijk SiriusJ mag de inhoud op elk gewenst moment wijzigen; zij is niet

verantwoordelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

4. Praktijk SiriusJ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aan de webpagina

gekoppelde bestanden (links) van derden.

5. het gebruik van de webpagina resp. website zonder onze toestemming kan een inbreuk

opleveren op intellectuele rechten.

6. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

7. Praktijk SiriusJ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten en/of vertraging in het

verstrekken van informatie.

8. Praktijk SiriusJ streeft ernaar e-mailberichten binnen twee dagen te beantwoorden. Zij

is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen of vertraging van e-mail, veroorzaakt

door technische storingen van derden en/of onjuiste adressering van het e-mailadres.

9. Praktijk SiriusJ neemt geen enkele verantwoording voor eventuele uitwerkingen na

adviezen, deelname of gevolgen voor, tijdens of na de workshop, c.q. een consult.

10. Annuleringsvoorwaarden m.b.t. cursussen/workshops. Bij annulering tot 3 weken

voor aanvang van de cursus is 10% van het totale cursusgeld verschuldigd.

Vanaf 3 weken voor aanvang wordt 35% in rekening gebracht. Vanaf 1 week voor aanvang is ongeacht de reden 75% van het cursusgeld verschuldigd.

De cursus heeft doorgang bij minimaal 2 deelnemers.

Na aanvang van een cursus/workshop is restitutie niet meer mogelijk.

10. Alle prijzen voor particulieren zijn inclusief btw en de prijzen bij facturatie voor

bedrijven/ondernemers exclusief btw.

11. Afspraken voor consulten of andere diensten dienen 24 uur van tevoren worden

afgemeld, anders worden er kosten in rekening gebracht.

Bij consulten bedragen deze 1 uur zijnde € 80,00

12. Bij gebruikte afbeeldingen zijn indien bekend de bron vermeld. Praktijk SiriusJ is niet

aansprakelijk voor het gebruik van andere afbeeldingen waarvan de herkomst

onbekend is.

bottom of page